Biomasas elektroenerģija - sadedzināšanas elektroenerģijas ražošana

- Dec 26, 2017 -


Biomasas tieša sadedzināšana ir tieša biomasas sadegšana katlā, tvaika ražošana, lai vadītu tvaika turbīnas un ģeneratorus elektroenerģijas ražošanai. Galvenās biomasas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas ietver biomasas izejvielu sākotnējo apstrādi, aizsardzību pret koroziju katlā, katlu piemērotību un degvielas efektivitāti, kā arī tvaika turbīnu efektivitāti.


Attiecīgās nozares zināšanas